Gençlik Politikamız

İslam Dünyasında en büyük hayati eksiklik ‘devredememedir’. Bir önceki nesle sahip olmayan ve sonraki nesle de aktarılamayan İslami hareketlilikler, tutarlı bir devamlılık gerektiren toplumsalı temsil etme noktasında zaafa uğramaktadırlar. Bu konuda bizden sonraki kuşaklara göz kulak olup, emaneti onlara devretme mekanizmalarını kurmak zorundayız. Bu bağlamda “gençlik” dediğimiz dinamik unsur gündeme gelmektedir.

1.      Bugünün çocukları yarının gençleridir. Sosyalleşme her çocuğun hakkıdır ve müspet manada sosyalleştirme mekanizmalarını kurup geliştirmek ilk adım eğitim faaliyetidir. Bu bağlamada;

a)      Mahal ve mekâna sahip çıkarak ebeveynlerle teşriki mesai içerisine girmek, bu konuda pedagojik eğitim almış özellikle kadın eğitimcileri istihdam etmek,

b)     Çocuklara yönelik oyun ve bakım birimleri olan mahalle evleri kurarak anne ve genç kızları buraların müdavimi kılmak,

c)      Mahalle evlerinde yeter derecede materyale sahip kütüphane oluşturarak çocukların okul derslerini desteklemek,

d)     Mahalle cami ve mescitlerini etkin kullanarak çocukların dini eğitimlerini sağlamak, bu konuda cami ve mescit görevlilerini teşvik etmek,

e)      Yaşları uygun çocukları ebeveyn ve mahalle sakinleri ile birlikte piknik, gezi vb. faaliyetler vasıtaları ile aralarında kalıcı ünsiyetler oluşturmak, mahallenin biri birlerine ‘aşina’ olmasını sağlamak

2.       Mahal ve mahallelerde ‘gençlik evleri’ açarak;

a)      Gençlerin değer ve sevgi temelli sağlıklı sosyalleşmelerini sağlamak,

b)     Özgün kişiliklerinin açığa çıkarılması hususunda onlara rehberlik ederek, kendisinin farkında olmasını sağlamak, özgüvenini oluşturmak,

c)      Mahalledeki gençleri birbirileri ile tanıştırmak, aralarında ünsiyet oluşturmak,

d)     Gençlik enerjilerini kanalize edebilecekleri, spor, sinema, tiyatro, müzik, hobi vb. faaliyetler konusunda gerekli donanımları sağlamak,

e)      İstikbale ait tasavvurlarında onlara rehberlik etmek,

f)       Herhangi bir vasfa sahip olmayan gençleri meslek sahibi olmaları yönünde gerekli girişimlerde bulunmak, uygun yerlerde istihdam imkânlarını araştırmak ve uygun yerlere yerleştirmek,

g)      Okuyan gençlere belirli bir disiplin dâhilinde gerekli rehberlik hizmetleri vermek. İçlerinden cevherleri keşfederek sarrafa teslim etmek,

h)     Kan bağına dayanan ya da dayanmayan ‘ağabey-kardeş’ ilişkisini geliştirerek ‘göz kulak olma’ kültürünü aşılamak, sorumluluk almaya alıştırmak, gönüllülük ilkesini benimsetmek,

i)       Kendi aralarında tartışma, araştırma, münazara vb. faaliyetler oluşturarak söz söyleme, kendisini ifade etme kabiliyetlerini geliştirmek,

j)       Diğer gençlik evleri ile çapraz tanışıklıklar sağlayarak, bir bütünün parçası olduklarının farkına vardırmak,

k)     Ahlaki tutumları ile bir örneklik teşkil ettiklerini hissettirmek, değer vermek, toplumsal planda daha üst örnekliklere aday olabileceklerini kavratarak dava sahibi yapmak,

l)       İdeolojik formasyon kazandırmak; bunun için de ideallerini, yarına ait düşüncelerini canlı ve diri tutmak,

3.      Gençler için ‘kamp’ çalışması yaparak;

a)      Anadolu’dan ve yurt dışı ile yakın çalışılacak kuruluşlar belirlemek ve ilişki içerisinde bulunmak,

b)     Anadolu’dan ve yurt dışından belirlenen gençler ile özel kamp çalışmaları yapmak ve bu kamplarda çok amaçlı, kültürel ve sosyal çalışmalar yapmak,

 

Tüm düşünce ve temennilerimiz, uygulamaya koymak istediğimiz faaliyetlerimiz için acziyetimizin farkındayız.

Sonsuz kudret sahibi Rabbimizin yardımını, inayet ve lütfunu diliyor; salih düşünce ve faaliyetlerimizde bizleri yalnız bırakmamasını niyaz ediyoruz.

Şüphesiz her çabanın karşılığını verecek olan Allah’tır; dönüş O’nadır; her türlü yanlıştan, sapmadan ve savrulmadan O’na sığınır, O’na dayanır, O’ndan yardım dileriz.

Yeryüzü İyilik Hareketi Uluslararası Eğitim Ve İnsani Yardım Derneği © 2017. Tüm Hakları Saklıdır.